De werking van homeopatische geneesmiddelen.

De grondstoffen vinden hun herkomst uit planten,mineralen, dierlijke substanties en nosoden.


De vervaardiging van hom.geneesmiddelen.
De grondstoffen worden verdund (potentieren)en geschud (dynamiseren).
Door deze werkwijze ontstaat in de oplossing een energetisch  veld wat op de energetische kracht van het organisme werkt.


De gelijksoortigheidsregel.
Dit energetische veld moet karakteristiek gelijksoortig zijn aan het klachtenpatroon of symptomenbeeld van de patient.
Herkent het zieke lichaam deze gelijksoortigheid in het middel, reageert het organisme met een zelfreguleringsproces d.w.z.het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing, waardoor de klachten verbeteren en uiteindeljk  verdwijnen.


Voorschrift van het hom.geneesmiddel.
Door middel van een onderzoekgesprek (hom.anamnese) worden alle
ziektesymptomen, constitutionele kenmerken en  de voorgeschiedenis  van de patient nagegaan.
Door een casusanalyse, een differentiaaldiagnose en natuurlijk de geneesmiddelkennis komt de homeopaat tot voorschrift van het juiste
hom.gneesmiddel.
Elke voorschrift is maatwerk op de symptomen van de betreffende persoon.


Opleiding tot klassiek homeopaat
Duur 5 jaren aan de school voor kl.homeopathie op HBO-niveau.
Vooropleidingseisen: opleiding en werkzaamheid in een medisch beroep.


N.V.K.H.: de hier genoemde beroepsvereniging waakt over opleiding en praktijkvoering van de kl.homeopaat.


Waarom in behandeling gaan bij een kl.homeopaat?
Bij alle chronische maar ook acute klachten van lichamelijke of psychische aard bij kinderen en volwassenen.
Ho.geneesmiddelen hebben geen bijwerkingen en zijn daarom uitermate geschikt voor de behandeling gedurende de zwangerschap.
De homeopaat neemt zich ruimschoots de tijd voor de patient. Konsulten van 1 tot 1.5 uur zijn normaal.
Vergoedingen door alle ziektekostenverzekeringen.


Homeopthie en allopathie (reguliere geneeswijze)
Allopathische onderzoekingen zijn noodzakelijk voor een betrouwbare  diagnose.
Alle behandelingen van de huisarts of specialist zijn op te volgen.
Uit interesse voor zijn patienten werkt de homeopaat samen met de behandelend arts.


Argumenten vanuit hom.perspectief.
Met klassieke homeopathie worden zuigelingen en kinderen behandeld.
Suggestie (zelfverbeelding) is hier uit te sluiten.
Lage potenties v.a.D t/m C12 bevatten nog grondstoffelijke moleculen maar primair werkt de energetische kracht die door potentieren en dynamiseren
(verdunnen en schudden) is ontstaan.


Vergelijk: De acupunctuur werkt met beïnvloeding van bepaalde energiepunten die op meridianen (energieverloopslijnen ) liggen. Deze energie is onzichtbaar en uitsluitend afleesbaar aan het thrapeutisch succes.
Dit principe zien we ook bij de kl.homeopathie.
Het therapeutisch succes is gemakkelijk te bewijzen door observatie van het ziektegenezingsproces van de patient  over een korte of langere tijdsduur van enkele dagen of weken.


De reputatie van de kl.homeopathie.
Honderden artsen en therapeuten in Nederland passen de kl.homeopathie in hun praktijk toe.
Deze therapeuten bezoeken regelmatig bij- en nascholingen in binnen en buienland.
Zij zijn wijsgerig en hun doelstelling is de beheersing en het adequaat therapieren van chronische en acute ziektes.
Medici uit Amerika, Europa en India bezoeken de seminars van werelds grootste en populairste homeopaat Georg Vithoulkas in Griekenland.
Ziekenhuisafdelingen voor kl.homeopathie in Engeland,Noorwegen en Amerika zijn tegenwoordig heel gewoon.
Begrijpelijk dat de farmacie bang is voor commerciële inbreuk bij zoveel
therapeutisch succes.
Duizenden tevreden patiënten die behandeld werden met kl. Homeopathie spreken voor zich.
Overigens produceren sommige farmaceutische bedrijven intussen zelf hom.geneesmiddelen. Het is niet aan te nemen dat zij dit zouden doen als de werking van zulke middelen niet aangetoond zou zijn.

Wij klassieke homeopathen verheugen ons op Uw bezoek als patient.

 
Copyright © 2012 -  Homeopathie Steffgen.  Design by SoloMiJo.   Edit by GrandIt.